środa, 17 sierpnia 2011

MoonScript

MoonScript to język a zarazem kompilator, który oferuje lekką składnie, kompilowaną bezpośrednio do języka Lua. Język pozwala na łatwe programowanie zorientowane obiektowo. Składnia bloków opiera się na wcięciach przy pomocy białych znaków. Powstanie języka inspirowane językiem CoffeeScript.