wtorek, 20 grudnia 2011

Lua 5.2.0

W końcu, po serii kilku (aż ośmiu) wydań Release Candidate, dnia 16 grudnia, Lua w wersji 5.2 stała się obowiązującym standardem języka. Z najważniejszych zmian:
  • wprowadzenie instrukcji goto;
  • poprawienie garbage collectora;
  • awaryjny garbage collector.
Dokładna lista zmian.
Prezentacja przedstawiająca główne zmiany w nowej wersji http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/talks/novelties-5.2.pdf